Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "ಅಗ್ನಿ 3 ಮಿಸೈಲ್"

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

2 ಒಡಿಶಾ : ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಗ್ನಿ-3 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ನವೆಂಬರ್ 23, 2022 ರಂದು ಒಡಿಶಾದ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ...

error: Content is protected !!