Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ"

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

2 ಇಟಲಿ : ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೆಲೋನಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಎರಡು...

error: Content is protected !!