Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "kesard onji dina"

ಕರಾವಳಿ

2 ವರದಿ : ಶ್ರೀದತ್ತ ಹೆಬ್ರಿ ಹೆಬ್ರಿ : ದೈವರಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ದೈವರಾಧಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಶಸನ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ...

error: Content is protected !!