Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "new uniform of army"

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

3 ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ 74 ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಹೊಸ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು...

error: Content is protected !!