Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "siddidhathri"

ಸಾಹಿತ್ಯ

0 ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಪಣಿಯಾಡಿ “ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮ: ಇಂದು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನವಮಿ ತಿಥಿ. ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾತ್ಮಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ...

error: Content is protected !!